گزارش شکایات

مجتمع فنی تهران (نمایندگی سبزوار)

ثبت شکایات

کاربران عزیز در صورت مشاهده باگ یا نقص عملکرد در سایت، یا وجود مشکل در سفارشات لطفا با شماره 051 446-71610-15 تماسی بگیرید یا در صورت امکان به آدرس سبزوار - خیابان 24 متری انقلاب -جنب اداره آبفا - ساختمان مجتمع فنی تهران (نمایندگی سبزوار) مراجعه نمایید .