photo_2020-11-23_12-47-56

پویا جناتی

برنامه نویس

“من با دوره های اندرویدی مجتمع آشنا شدم و پس از گذراندن دوره های برنامه نویسی اندروید ، با امکاناتی که مجتمع فنی در سبزوار در اختیار من گذاشته ، درحال کار کردن در بازار کاری هستم.”